Вверх

Canon EOS 6D

Фотографии, снятые на Canon EOS 6D

<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/400 s, 6.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/250 s, 5.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/320 s, 4.0 МБ
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.2, 1/1000 s, 5.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.2, 1/1000 s, 5.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.2, 1/1250 s, 5.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/200 s, 5.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/160 s, 6.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/200 s, 7.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 400, F4, 1/80 s, 4.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 1600, F4, 1/60 s, 5.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 640, F4, 1/80 s, 5.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 800, F4, 1/125 s, 5.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 1250, F4, 1/160 s, 4.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 1000, F4, 1/125 s, 5.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 640, F5, 1/160 s, 5.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 400, F4, 1/125 s, 6.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 640, F4, 1/125 s, 4.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 6400, F4, 1/160 s, 8.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 2000, F7.1, 1/160 s, 9.0 МБ
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 1600, F4, 1/125 s, 8.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 2000, F4, 1/160 s, 6.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 1250, F5, 1/125 s, 5.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 640, F6.3, 1/125 s, 6.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 1250, F4.5, 1/125 s, 7.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 1250, F4.5, 1/160 s, 6.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 1000, F4.5, 1/160 s, 8.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 2000, F4.5, 1/160 s, 9.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 640, F2.8, 1/125 s, 5.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/160 s, 7.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/250 s, 11.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/800 s, 6.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/500 s, 5.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/400 s, 10.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/400 s, 7.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/1600 s, 5.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/2 s, 4.0 МБ
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 6400, F2.8, 1/125 s, 6.0 МБ
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 12800, F2.8, 1/60 s, 7.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 50, F2.8, 1/2000 s, 4.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 250, F3.5, 1/160 s, 4.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 160, F2.8, 1/125 s, 4.0 МБCкачать RAW

Съемка на высоких ISO

<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 640, F2.8, 1/40 s, 7.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 1250, F4, 1/40 s, 7.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 2500, F5.6, 1/40 s, 7.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 4000, F8, 1/30 s, 7.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 10000, F11, 1/40 s, 8.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 12800, F16, 1/25 s, 8.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 1600, F2.8, 1/125 s, 7.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 3200, F4, 1/125 s, 8.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 6400, F5.6, 1/125 s, 9.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 12800, F8, 1/125 s, 9.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 1000, F2.8, 1/125 s, 6.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 2000, F4, 1/125 s, 6.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 4000, F5.6, 1/125 s, 7.0 МБCкачать RAW

Съемка HDR

<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span> Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/250 s, 6.0 МБCкачать RAW
<span role='device-inline' data-device-id=15258 data-device-review=14867-canon-eos-6d data-device-primary=true>Canon EOS 6D</span>

Результат HDR-съемки

Canon EOS 6D УСТАНОВКИ: ISO 640, F4, 1/1250 s, 6.0 МБ

Опубликовано: 26.03.2013


Canon EOS 6D: рекомендуемые аксессуары
Image rectangle 300 xCanon EF 24-70mm f/2.8L II USMТоповый зум-объектив со стандартным диапазоном фокусных расстояний, имеющий великолепную резкость изображения. Благодаря высокой светосиле хорошо подойдёт для съёмки даже в условиях недостаточного освещения. Идеален для профессиональной съёмки.Купить
Image rectangle 300 xCanon EF 50mm f/1.4 USMСветосильный фикс-объектив, оснащённый быстрым USM-автофокусом. Демонстрирует отличную резкость изображения начиная с открытой диафрагмы. Обладает лучшим соотношением цены и качества в своём классе.Купить
Image rectangle 300 xCanon EF 85mm f/1.8 USMПортретный светосильный объектив. Позволяет эффектно размывать задний план на снимках и получать красивое боке. Обладает лучшим соотношением цены и качества в своём классе.Купить
Image rectangle 300 xCanon EF 70-200 f/4L USMКомпактный и лёгкий телеобъектив профессиональной L-серии. Обладает высокой резкостью и быстрым автофокусом, который пригодится при съёмке динамичных сюжетов. Самый доступный из топовых L-телевиков.Купить
Image rectangle 300 xCanon Speedlite 600EX II-RTСамая продвинутая вспышка в модельном ряду Canon, оснащённая корпусом с защитой от пыли и влаги. Имеет высокую мощность импульса и короткое время перезарядки, что делает её идеальной для съёмки спорта или репортажа. Поддерживает радиосинхронизацию. Отличный выбор для профессиональных фотографов.Купить
Image rectangle 300 xCanon Speedlite 430EX-RT IIIОдна из самых популярных вспышек от Canon. Удачный баланс между мощностью импульса и невысокой стоимостью. Благодаря поворотной голове вы легко сможете отразить свет от потолка или стен для более мягкого и равномерного заполнения. Хороший выбор для продвинутых фотолюбителей.Купить
Image rectangle 300 xБатарея LP-E6NДополнительная батарея для камеры пригодится во время продолжительного съёмочного дня. В ситуации, когда возможности зарядки ограничены, она станет настоящим спасением, позволяя продолжить съёмку после разрядки камеры.Купить
Image rectangle 300 xCanon SL100Компактный фоторюкзак с одной лямкой. Можно быстро доставать фотоаппарат, не снимая рюкзак. Хорошо подойдёт для непродолжительной съёмки в городе, когда важны мобильность и удобство использования. Вмещает камеру, пару объективов и мелкие аксессуары.Купить
Image rectangle 300 xCanon BP100Стильный городской рюкзак для небольшого комплекта фототехники. Оснащён двумя независимыми отделениями для фотооборудования и личных вещей. Хорошо подойдёт для повседневного использования, позволяя всегда брать с собой фотоаппарат.Купить
Все аксессуары для Canon EOS 6D »
  Обсудить
  0ec3036c 4c22 48a8 9ddd a821994236ea
  Георгий Полицарнов
  Опубликовано 26.03.2013

  Главный редактор Prophotos.ru. Эксперт в области фототехники и фотографии, занимается тестированием фотооборудования с 2007 года. Является автором ряда обучающих курсов в Fotoshkola.net.

  Понравился материал? Есть советы, вопросы, предложения?
  comments powered by Disqus
  63c4981b 4060 4048 9a6b e7000b171f06